01-2008: van links naar rechts (staand):  Hans Vergoed, Ivo Pols, Gonny Ninaber, Frans Nugteren, Ko Korteweg, Martin van Gils, Jan Nelisse en (zittend): Hans van Dalsum, Tony Hoolboom.

Ereleden en Leden van Verdienste

Sommige mensen zijn zo actief en waardevol voor de vereniging, dat zij het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden.

HLTC De Metselaars kan dit doen met een benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste.

Lees meer
Team '68:  Marijke Jansen, Els Spruyt, Piet Veentjer, Hans Haks, Ko Korteweg, Fred Hemmes, Jaap Dankaert Non-playing captain: Hans van Dalsum

Nationale Clubkampioenen

De Metselaars is zeer trots op de prestaties van onze leden die hard gestreden hebben voor hun club.

Deze competitieteams zijn kampioen van Nederland geworden in de allerhoogste klasse van de voorjaarscompetitie.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Preij Wisselbeker

Elk jaar wordt de Preij Wisselbeker toegekend aan een lid (of een team) dat zich heeft onderscheiden, zowel wat betreft tennisprestaties als sportiviteit.

Lees meer