HLTC De Metselaars

Extra Algemene ledenvergadering - 20 oktober 2022

Datum en tijd: donderdag 20 oktober 2022

Tijd: 20:00-22:00 uur

Locatie: ons clubhuis aan de Berkenbosch Blokstraat

Voor de tweede keer in 25 jaar vindt er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats!

De vergadering wordt belegd op verzoek van diverse leden die zich zorgen maken en met name hebben gevraagd naar meer informatie over de horecakeuzes die zijn gemaakt door het verenigingsbestuur en de SMT nadat Fabienne Baart eind februari haar horecacontract had opgezegd.

Aangezien het een Algemene Leden Vergadering is, willen we uiteraard zoveel mogelijk betrokken leden uitgebreid informeren. Komt allen, want het  wordt een informatieve avond waar je bij moet zijn in het belang van onze tennisclub HLTC De Metselaars!

De agenda met toelichting volgt uiterlijk 6 oktober.

 

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV, behoudens uitzonderingen die zijn opgenomen in de statuten van de vereniging.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging H.L.T.C. De Metselaars heeft statuten, die zijn vastgelegd bij de notaris. Ook heeft de vereniging een huishoudelijk reglement, dat is goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Lees meer

Jouw mening telt - de antwoorden

Eind vorige jaar heb je jouw mening kunnen geven over 4 onderwerpen die thuishoren in het nieuwe huishoudelijke reglement: roken, honden, clubkleding en het clubhuis als buurthuis.

Weten wat de mening is van de 225 leden die hebben geantwoord? Download de antwoorden hieronder.

Lees meer