Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV, behoudens uitzonderingen die zijn opgenomen in de statuten van de vereniging.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging H.L.T.C. De Metselaars heeft statuten, die zijn vastgelegd bij de notaris. Ook heeft de vereniging een huishoudelijk reglement, dat is goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Lees meer