Jouw persoonsgegevens

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

In deze verklaring kan je lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als vereniging en welke rechten jij zelf hebt.

Lees meer

Overzicht persoonsgegevens

We hebben een overzicht gemaakt van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken voor welk doel, hoe lang wij deze bewaren en aan wie wij deze eventueel gegevens verstrekken. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgevens.

Lees meer

KNLTB en privacy

Als je lid wordt bij De Metselaars en meedoet met de competitie of toernooien, dan moeten wij jouw gegevens verstrekken aan de KNLTB.

Lees meer

Vragen of een klacht over privacy

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wil doen of een klacht wil indienen, dan kan je contact opnemen met het bestuur.

Lees meer