Op weg naar een rookvrij sportpark

De gemeente Den Haag heeft bepaald dat alle sportlocaties die zij beheert rookvrij moeten zijn. Tevens vraagt zij sportverenigingen die zij niet beheert dit voorbeeld te volgen. Wij steunen deze stap naar een rookvrije generatie. 

De Mets is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We hebben daarom vanaf 1 januari 2022 een rookvrij sportpark. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt de Mets iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. 

Lees meer

Park

HLTC De Metselaars is een karakteristiek tennispark met een grote historie.

Lees meer

Inloggen op de website

Alle informatie die je nodig hebt als lid is te vinden op de website. Voor de meeste informatie hoef je niet in te loggen, maar voor sommige dingen wel. Het gaat dan om informatie die privacygevoelig is, zoals jouw eigen persoonsgegevens of die van andere leden. Maar ook informatie die alleen beschikbaar wordt gesteld voor leden, zoals de agenda en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering.

Hoe log je in?

Lees meer

Download onze ClubApp

De Metselaars maakt gebruikt van de ClubApp. In deze app vind je het clubnieuws, maar ook een handige koppeling met mijnknltb.nl én de ledenlijst.

De app is alleen door leden van De Metselaars te gebruiken. Je kan de app downloaden via Google Play of de Apple App Store.

Lees meer

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij iemand met een circulatiestilstand. Op een geautomatiseerde manier wordt een elektrische schok toegediend, waardoor het hart weer in normaal ritme komt.

Lees meer