Ereleden en Leden van Verdienste

01-2008: van links naar rechts (staand): Hans Vergoed, Ivo Pols, Gonny Ninaber, Frans Nugteren, Ko Korteweg, Martin van Gils, Jan Nelisse en (zittend): Hans van Dalsum, Tony Hoolboom.

Sommige mensen zijn zo actief en waardevol voor de vereniging, dat zij het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden.

HLTC De Metselaars kan dit doen met een benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste.

EreledenVolgens de statuten van onze vereniging zijn dit leden "die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden". Zij worden benoemd bij besluit door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Leden van VerdiensteZijn volgens de statuten zij "die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd".

Ereleden Leden van Verdienste
 • Hans van Dalsum
 • Piet Angevaare
 • Molly van Outeren
 • Paul van Wezel
 • Ko Korteweg
 • Frans Nugteren
 • Ivo Pols
 • Jan Nelisse
 • Martin van Gils
 • Gonny Ninaber
 • Koos Houtstra
 • Frans Baart
 • Karel van Dongen
 • Bab Nugteren
 • Tony Hoolboom
 • Hans Vergoed
 • Gonny Ninaber
 • Hans van Dijk
 • Charles Boeree
 • Bert Schriever
 • Erik Schwarz


Foto januari 2008, van links naar rechts: (staand) Hans Vergoed, Ivo Pols, Gonny Ninaber, Frans Nugteren, Ko Korteweg, Martin van Gils, Jan Nelisse en (zittend): Hans van Dalsum, Tony Hoolboom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eregalerij Overzicht