Jouw persoonsgegevens

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

In deze verklaring kan je lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als vereniging en welke rechten jij zelf hebt.

Lees meer

KNLTB en privacy

Als je lid wordt bij De Metselaars en meedoet met de competitie of toernooien, dan moeten wij jouw gegevens verstrekken aan de KNLTB.

Lees meer

Vragen of een klacht over privacy

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wil doen of een klacht wil indienen, dan kan je contact opnemen met het bestuur.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Privacy verklaring

In bijgevoegde tabel is de privacy verklaring van de vereniging opgenomen. In de verklaring is het doel, grondslag en bewaartermijn van de persoonsgegevens opgenomen. Daarnaast is beschreven om welke persoonsgegevens het gaat en wie de verwerkers en andere ontvangers van de persoonsgegevens zijn.

Lees meer