Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV, behoudens uitzonderingen die zijn opgenomen in de statuten van de vereniging.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging H.L.T.C. De Metselaars heeft statuten, die zijn vastgelegd bij de notaris. Ook heeft de vereniging een huishoudelijk reglement, dat is goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Lees meer

Jouw mening telt - de antwoorden

Eind vorige jaar heb je jouw mening kunnen geven over 4 onderwerpen die thuishoren in het nieuwe huishoudelijke reglement: roken, honden, clubkleding en het clubhuis als buurthuis.

Weten wat de mening is van de 225 leden die hebben geantwoord? Download de antwoorden hieronder.

Lees meer