HLTC De Metselaars

Toelichting clubdiensten

Afgelopen jaar is de bar ClubMets onder leiding van Annemieke Poort mede door een aantal vrijwilligers draaiende gehouden. Met gedeeld succes. De omzet is gestegen, maar de pool van vrijwilligers is dun. Er moet nog te vaak gebruik gemaakt worden van betaalde krachten en nog te vaak moet de bar door gebrek aan personeel sluiten. Dit draagt niet bij aan onze strategische doelstelling: gezellig, gastvrij en goede sfeer. 

Op de inzet van vrijwilligers is positief gereageerd. Het smaakt naar meer. En als club is er op dit moment ook geen andere mogelijkheid. Het structureel inhuren van personeel is economisch niet rendabel. Onderzoek van de KNLTB heeft uitgewezen dat de bar bij een tennisvereniging onder de 1500 leden niet winstgevend kan zijn voor pachters. Daarmee is het werken met clubdiensten ook van belang voor een tweede strategische doelstelling: een financieel gezonde club.

Daarom doen wij als bestuur van de HLTC de Metselaars in de aankomende ALV een voorstel om de exploitatie van de bar als vereniging voort te zetten met zoveel mogelijk clubdiensten die vanaf 2024 binnen het lidmaatschap vallen.  Clubdiensten zijn bardiensten en parkonderhoudsdiensten. 

Bij het lidmaatschap in 2024 van HLTC de Metselaars wordt het gebruikelijk dat ieder lid tussen de 18 en 70 jaar, 2 clubdiensten uitvoert. Deze zijn meestal 4 uur, soms 3,5 uur. Wil/kan je dit niet dan zijn er een beperkt aantal parkonderhoudsdiensten beschikbaar. Het draaien van clubdiensten kent een extra voordeel, zo krijg je als vrijwilliger een clubkaart waarmee je 10% extra tegoed krijgt bij storting op de kaart. Seniorenleden onder de 70 jaar worden geacht diensten te draaien in de avond, op drukke middagen en in het weekend. 

De ochtend- en middagdiensten worden al veelal door 70+ leden gedraaid. Hier zijn wij enorm dankbaar voor. Er bestaat al een vaste pool aan vrijwilligers die structureel op vaste tijdstippen achter de bar staan. Daarmee zijn bijvoorbeeld al bijna alle ochtenddiensten voor 2024 ingevuld. Geweldig! 

Wil je ook een vast moment per week en daarmee je lidmaatschap terugverdienen? Neem dan contact op met clubmets@demetselaars.nl. Kun/wil je echt geen bardiensten draaien dan kun je meehelpen met parkonderhoud waar een beperkt aantal plekken voor beschikbaar is. 

Als senior lid onder de 70 jaar kun je ook besluiten om de clubdiensten komend seizoen voor € 30 af te kopen. Je krijgt dan geen clubkaart met 10% opwaardering bij elke storting. 

 

HLTC De Metselaars

Menu ClubMets

Competitie menu

  • Wagyuburger met frites en coleslaw
  • Pasta van de dag
  • Maaltijd salade
  • Camembert uit de oven