Login Home Facebook Twitter

Huisregels en voorwaarden H.L.T.C. De Metselaars

 

Kunst & Sport Weekend 31 aug- 1 sep 2019

 

 

 1. Door het kopen van een toegangsbewijs en/ of het bezoeken van het lustrumweekend, gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels.

   

 2. Het bezoeken van het lustrum weekend is volledig op eigen risico. H.L.T.C De Metselaars is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.

   

 3. H.L.T.C De Metselaars behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het tennispark en/of festiviteiten te ontzeggen.

   

 4. H.L.T.C De Metselaars behoudt zich het recht voor om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren, op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers.

   

 5. H.L.T.C De Metselaars behoudt zich het recht voor om het evenementbeleid te allen tijde aan te passen.

   

 6. Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.

   

 7. Het is - zonder dat daar door H.L.T.C De Metselaars toestemming voor verleend is - verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom het tennispark van H.L.T.C De Metselaars.

   

 8. Wanneer door onvoorziene omstandigheden (een deel van de geplande) festiviteiten geen doorgang kan vinden (zoals, maar niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden, ziekte en/of het onbruikbaar worden van de tent), kan H.L.T.C De Metselaars hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld en volgt geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

   

 9. Daar waar bovenstaande regels niet in voorzien, gelden de huisregels die normaliter voor H.L.T.C De Metselaars gelden.

Ogenblik a.u.b. ...