Login Home Facebook Twitter

Privacyverklaring HTLC De Metselaars

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

In deze verklaring kan je lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als vereniging en welke rechten jij zelf hebt.

 

De Metselaars en privacy

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen:

  • Onze leden in staat stellen de tennissport te beoefenen binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dit houdt onder andere in het gebruiken van de tennisbanen van de Metselaars, het spelen van competitie en/ of toernooien, het bevorderen van het onderling tennissen tussen onze leden, het verzorgen van tennislessen voor jeugdleden en het bevorderen van een actief verenigingsleven
  • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften via onze leden- en financiële administratie en het doen controleren van deze administraties
  • Het informeren van onze leden over activiteiten van de vereniging en het uitnodigen voor bijeenkomsten. Dit houdt onder andere in het onderhouden van onze website, het versturen van onze nieuwsbrief en emails
  • De afhandeling van geschillen

 

We hebben een overzicht gemaakt van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken voor welk doel, hoe lang wij deze bewaren en aan wie wij deze eventueel gegevens verstrekken. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgevens. Klik hier om het overzicht te bekijken

 

KNLTB en privacy

Als je lid wordt bij de Metselaars en je wil competitie of toernooien spelen, dan moeten wij jouw gegevens verstrekken aan de KNLTB aangesloten tennisvereniging. In het overzicht hieronder kan je zien welke gegevens wij doorgeven.

 

Wat de KNLTB doet met deze gegevens, kan je lezen in de privacyverklaring van de KNLTB.

 

De KNTB gebruikt jouw gegevens soms ook jou en andere tennisfans te kunnen benaderen met tennisgerelateerde en andere relevante aanbiedingen. Op deze speciale webpagina kan je meer lezen over deze aanbiedingen. Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de Help-functie van jouw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Metselaars jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die wij met jou hebben gesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Wij schakelen soms andere partijen in om voor ons een dienst te verlenen. Deze partijen zijn onze verwerkers, in de zin dat zij niets anders met jouw persoonsgegevens mogen doen dan wij voorschrijven. Voorbeelden van deze verwerkers zijn onze leverancier van de leden- en financiële administratie, ons websitesysteem en het systeem dat wij gebruiken om nieuwsbrieven te verzenden.

In het overzicht vind je zowel deze verwerkers aan als andere ontvangers aan wie wij jouw gegevens verstrekken.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou een aantal rechten, die de Metselaars natuurlijk na wil komen.

Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Je kunt via Mijn Club in het hoofdmenu naar de pagina Mijn gegevens (let op, je moet hiervoor eerst inloggen). Op deze pagina kun je zien welke gegevens wij hebben opgeslagen in onze ledenadministratie. Een deel van deze gegevens kan je zelf wijzigen.

Indien je wilt dat wij gegevens verwijderen, dan kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor het gebruiken van onze tennisbanen en het spelen van competitie en toernooien.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Metselaars treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Met de verwerkers die wij inschakelen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, om te zorgen dat ook zij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen.

 

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren, dan moet je aantonen dat jouw ouders of voogd hier toestemming voor geven.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Metselaars. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je ook via andere kanalen informeren over deze wijzigingen.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wil indienen, dan kan je contact opnemen met de secretaris van de vereniging, die onderdeel uitmaakt van het bestuur.

Bekijk hier wie de secretaris is en wat zijn of haar e-mailadres is.

 

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit is de privacyverklaring van Haagse Lawn Tennis Club De Metselaars, gevestigd op de Berkenbosch Blokstraat 20 te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407117.


Ogenblik a.u.b. ...