Login Home Facebook Twitter

Kom jij de kascommissie een handje helpen?

 

Wat ga je doen?

Het financieel jaarverslag van de vereniging controleren om de leden zekerheid te bieden dat het door het bestuur

opgestelde financieel verslag een correcte weergave is van de werkelijkheid. 

- Stelt vast dat de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is: 

- Controle van de balans, staat van baten en lasten en een toelichting 

- Vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd. 

- Doet verslag van de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief het signaleren van risico’s op het

gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en het advies daarover aan het bestuur. 

- Geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris. 

 

Hoeveel tijd gaat je dit ongeveer kosten?

Je zult hier ongeveer 1-2 avonden in januari en februari mee kwijt zijn.

Doe je dit alleen?

De kascommissie bestaat uit minimaal 2 personen.

Interesse?

Heb je interesse? Neem dan contact op met jan.fetter@demetselaars.nl (ook beschikbaar voor allerlei vragen).


Ogenblik a.u.b. ...