Login Home Facebook Twitter

Automatische Externe Defibrillator

Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij iemand met een circulatiestilstand. Op een geautomatiseerde manier wordt een elektrische schok toegediend, waardoor het hart weer in normaal ritme komt. Bij iemand met een circulatiestilstand moet zeer snel gehandeld worden:

1. bel onmiddellijk 112;

2. begin met Basic Life Support (beademen, thoraxcompressie);

3. gebruik een AED;

4. waarna uitgebreide medische hulp moet worden gegeven.

Een AED is een "simpel" apparaat, meestal met slechts 2 knoppen: één voor aan/uit en de tweede voor toediening van de schok. Als de AED wordt aangezet, begint het apparaat te praten. Na het opplakken van de elektroden op de borst van het slachtoffer, analyseert de  AED het hartritme en geeft verdere instructies. Bij bepaalde ritmestoornissen adviseert de AED een schok toe te dienen. Dit kan door elke leek worden gedaan! Op onze club hebben enkele mensen een speciale cursus voor het bedienen van de AED en reanimatie gevolgd opdat er ook extra kennis aanwezig is. De mensen die deze cursus volgden zijn:

 

Ivo Pols Gonny Ninaber
Sylvia den Heijer
Hanno Riegen
Jos Koemans
Erik Schwarz
Dwight Lorétan
Angelique van Veldhuizen.

De AED bevindt zich achter de bar. In geval van nood kun je de AED aan het barpersoneel vragen. Het is belangrijk de AED snel te gebruiken, want nog geen 5% van de slachtoffers overleeft een hartstilstand, hoofdzakelijk vanwege het niet snel genoeg voorhanden zijn van een defibrillator. Elke minuut die verstrijkt zonder dat het slachtoffer van een hartstilstand wordt gedefibrilleerd, nemen de overlevingskansen van het slachtoffer af met 7-10 %. Hoewel het gebruik van een defibrillator niet iedere persoon met een acute hartstilstand zal redden, kunnen vele levens worden gered als meer mensen sneller kunnen worden bereikt. Hopelijk hoeven we de AED nooit te gebruiken, maar als het nodig is, kan het een leven reden.

Ivo Pols

Ogenblik a.u.b. ...