Login Home Facebook Twitter

Afschrijven

  1. Elk spelend lid ontvangt een KNLTB-pas op naam, die wordt geactiveerd zodra de contributie door de penningmeester is ontvangen. Indien deze pas nog niet voorhanden is, wordt een tijdelijke pas verstrekt.
  2. Alleen met een geactiveerde of tijdelijke pas kan een baan worden afgeschreven.
  3. Afschrijven van een baan kan slechts geschieden door twee (en voor een dubbelspel door vier) spelers die op het park aanwezig zijn en blijven en van plan zijn op de aangegeven tijd op de gereserveerde baan te spelen. Zowel bij een enkel- als dubbelspel moeten de passen van alle op die baan spelende personen door de kaartlezer van het afschrijfbord worden gehaald.
  4. De afschrijftijd voor een enkelspel bedraagt 45 minuten. De afschrijftijd voor een dubbelspel bedraagt 60 minuten. Afschrijven door drie spelers wordt beschouwd als een enkelspel.
  5. Men mag niet op een later tijdstip of op een andere baan in het afschrijfsysteem staan, dan waarop men speelt of heeft afgeschreven.
  6. Zij die een gereserveerde baan hebben (bijvoorbeeld voor competitie of training in teamverband) mogen gedurende de periode dat zij over deze ba(a)n(en) beschikken niet afschrijven. Na het verstrijken van die periode mogen zij opnieuw afschrijven.
  7. Wijzigingen in het afschrijfsysteem kunnen alleen worden aangebracht door een lid van het bestuur of door diegene die daartoe door het bestuur is gemachtigd.
  8. In overtreding is niet alleen hij of zij die met eigen pasje tegen het afschrijfreglement zondigt, maar ook het lid dat een pas van iemand anders misbruikt of door een ander zijn of haar pasje laat misbruiken.

U kunt rechtsboven in het scherm op Baanbezetting klikken om een actuele weergave van het afschrijfscherm in het clubhuis te zien. U kunt zo nagaan welke banen zijn afgeschreven of gereserveerd (lessen, toernooien, competitie, e.d.) maar ook of de banen wegens regen voor korte of langere tijd onbespeelbaar zijn.

CONTROLEER OP DEZE WIJZE OF DE LESSEN AL DAN NIET DOORGAAN. 

Om het barpersoneel zoveel mogelijk te ontzien, wordt u dringend verzocht eerst de website te raadplegen voor de bespeelbaarheid van de banen en het al of niet doorgaan van de (jeugd)lessen.

De gegevens van het afschrijfscherm worden om de tien minuten vernieuwd. Om er zeker van te zijn dat u de laatste informatie heeft, is het raadzaam, NADAT u het afschrijfscherm hebt opgeroepen, om de knop Vernieuwen of Verversen boven in uw browser te gebruiken.


Ogenblik a.u.b. ...