Login Home Facebook Twitter

Over de MetsNieuwsarchief 2011Slotfeest - zaterdag 15 oktober!
Maar wel doorspelen tot 31 oktober!

 


Het  vindt plaats in de Herreberg natuurlijk !
Vanaf 19.00 kun je terecht voor EEN HEERLIJK BUFFET (slechts € 9,50 incl. een lekker glas Prosecco) van Willem & Hilde, waarna je je al dan niet in de glazen kunt gooien & lekker swingen op de muziek van BOOGY’S ELIGHT vanaf een uur of negen tot je niet meer kúnt (aan de bar hangen mag ook)........

HET EINDFEEST IS ALTIJD, DUS OOK DIT KEER,  SUPERGEZELLIG ! ! ! 

Mis het niet, want je krijgt er SPIJT van!   (Graag vooraf betalen en inschrijven voor het buffet aan de bar!)


Bette(r) Davis Cup toernooi groot succes!

 


Het was toch een geweldig leuk toernooi 25 juni! Teams uit Griekenland, Vaticaanstad, Mexico, Suriname, Sweden, Zuid Afrika en nog veel meer landen streden voor een plaats in de finale. Gelukkig werkte de weergoden mee. Er was maar een regenpauze nodig. Na de finale was er een gezellige borrel en maaltijd aan lange tafels in het clubhuis vergezeld door Dania op de guitaar. De foto's getuigen van de leuke sfeer! Klik hier!                     


Jim Kalkhoven jongste lid KNLTB 


Op 1 december 2010 werden Anouk Baggerman en Martin Kalkhoven verblijd met de geboorte van hun zoon Jim. Anouk en Martin besloten tot een vroege inschrijving van Jim als ‘social member’met de wens dat hun zoon dan wél formeel een KNLTB-pasje zou krijgen. Een foto – met speentje – was bijgesloten. Ons bestuur vond dit een dermate ludieke actie dat men Jim ook inderdaad aanmeldde bij de bond die hem heeft geaccepteerd !! Voor zover men na kon gaan was dit in de geschiedenis van de KNLTB nog nooit voorgekomen.Openingstoernooi zaterdag 2 april


Eindelijk krijgt het voorjaar de overhand en kunnen we ons racket weer uit de kast vissen!! Wij organiseren weer een dubbeltoernooi voor alle leden, om het glas te heffen op de zomer en kennis te maken met nieuwe leden. Introducés die overwegen lid te worden zijn ook van harte welkom! We beginnen deze dag met een kop koffie om 13:00 uur en aansluitend spelen we dan vanaf 13:30 uur een gezelligheidstoernooi. De "finale" zal zo rond 16:30 uur zijn. Daarna kan de dorst gelest en zorgen Willem en Hilde voor een lekker buffetje met een drankje. Dat glijdt nóg soepeler naar binnen met de (levende) muziek!!! Kosten voor meespelen met het toernooi, een heerlijk hapje en twee consumpties zijn slechts €10,-. Aanmeldingen graag vóór 28 maart, bij voorkeur per mail naar .


Gonny Ninaber benoemd tot Erelid


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 3 februari 2011 is Gonny Ninaber benoemd tot Erelid van onze vereniging. Gonny is 13 jaar lid geweest van het bestuur en 25 jaar van onze Ballotage Commissie. In die laatste rol heeft zij jarenlang een groot aantal nieuwe leden op hartelijke en persoonlijke wijze ontvangen en hen op weg geholpen om zich snel thuis te laten voelen bij onze vereniging. Gonny is vrijwel dagelijks op de club aanwezig (ook in de wintermaanden) om nieuwe leden te ontvangen en allerlei administratieve werkzaamheden te verrichten. Daarnaast heeft zij zich altijd zeer betrokken gevoeld bij het wel en wee van onze leden en daar namens het bestuur de nodige aandacht aan besteed.

Na zoveel jaren trouwe dienst heeft Gonny onlangs besloten een stapje terug te doen en zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een functie in het bestuur. Zij blijft evenwel voorzitter van de Ballotage Commissie, met dien verstande dat de naam van deze commissie vanaf dit jaar is omgedoopt tot Kennismakingscommissie. Voorts blijft Gonny zich inzetten voor de ledenadministratie. Met zo'n unieke staat van dienst was het dan ook niet verwonderlijk dat alle aanwezige leden tijdens de ALV onder luid applaus hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om Gonny Ninaber te benoemen tot Erelid van onze vereniging. Beste Gonny, nogmaals van harte proficiat en veel dank voor alles wat je voor onze club in al die jaren hebt gedaan.


Hans van Dijk benoemd tot Lid van Verdienste


Als lid van het bestuur van de Stichting Sportbelangen Scheveningen heeft Hans van Dijk zich in de jaren '90 bijzonder ingespannen om sponsoren te werven voor het Toptennis op de Mets en de spelers van de hoogste competitieteams in de Hoofdklasse te begeleiden. Sinds 2008 is hij tevens lid van het bestuur van de Stichting Mets Tennisbanen.

In de afgelopen maanden heeft Hans samen met Mark van der Donk en Bert Schriever plannen gemaakt voor werving van nieuwe leden en behoud van bestaande leden. Daarmee toont hij zich opnieuw een Metselaar in hart en nieren. Tijdens de ALV werd daarom met brede instemming kennis genomen van het besluit van het bestuur om Hans van Dijk te benoemen tot Lid van verdienste. Beste Hans, van harte proficiat!


Bestuurswisselingen

Naast Gonny Ninaber zijn tijdens de ALV ook Hanno Riegen en Angelique van Veldhuizen afgetreden als bestuurslid. Hanno is 4 jaar lang lid van het bestuur geweest. Hij was tevens voorzitter van de Jeugd Commissie en is daarnaast ook lid geweest van de Technische Commissie. Deze laatste functie blijft hij overigens ook komend seizoen nog vervullen. Angelique is 2 jaar lang lid geweest van het bestuur. Zij was verantwoordelijk voor toernooien en evenementen. Beiden werden tijdens de ALV door onze voorzitter met bloemen en een kistje wijn in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote inzet.

Tijdens de ALV zijn tevens twee nieuwe bestuursleden benoemd: Maja Bergman en Roeland van Wezel. Maja is de opvolgster van Angelique. Zij gaat zich ontfermen over toernooien en evenementen en zal daarbij nauw samenwerken met Mieke Nugteren (onze nieuwe voorzitter van de Evenementen Commissie), Inga Haase (Mets Open) en Jurgen en Els Dorst (Clubkampioenschappen voor senioren). Roeland gaat zich bezig houden met een nieuw aandachtsgebied binnen het bestuur, te weten sponsorwerving. Hij zal vanuit die hoedanigheid tevens toetreden tot het bestuur van de Stichting Sportbelangen Scheveningen. Wij wensen Maja en Roeland veel succes toe in hun nieuwe rol als bestuurslid.


Prey Wisselbeker toegekend aan Frank Clausing


Lang geleden is door de oprichter van De Metselaars, de heer J.M. Prey, een fraaie wisselbeker ter beschikking gesteld voor het lid dat zich zowel qua tennisprestaties als qua sportiviteit heeft onderscheiden. Volgens goed gebruik wordt deze Prey Wisselbeker jaarlijks uitgereikt tijdens de ALV. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Frank Clausing, die tot 2009 in ons eerste gemengde team op zondag heeft gespeeld en veel winstpunten voor onze vereniging in de wacht wist te slepen. In 2001 is Frank lid geworden van onze vereniging. Hij was toen net 19 jaar. In de jaren daarvoor behoorde hij tot de top van de nationale jeugd. Hij was 3 keer  bij de nationale jeugdkampioenschappen. In 2004 werd het 1e team, waar Frank onderdeel van uitmaakte, kampioen in de Hoofdklasse. Het jaar daarop speelde hij in de Eredivisie. In goed overleg heeft Frank onlangs besloten zijn actieve tennis carrière bij De Metselaars te beëindigen. Frank is 10 jaar lang een zeer sportieve en succesvolle speler en ambassadeur voor de club geweest. Vandaar dat de toekenning van de Prey Wisselbeker dit jaar meer dan verdiend is. Helaas kon Frank wegens verplichtingen elders niet aanwezig zijn om de beker in ontvangst te nemen, maar de club zal ervoor zorgen dat deze beker spoedig in zijn bezit komt. Beste Frank, van harte proficiat met deze prijs!


De Metselaars Wisselschaal toegekend aan Jurgen Dorst


De Metselaars Wisselschaal wordt jaarlijks uitgereikt aan het lid dat zich als commissielid of vrijwilliger in het bijzonder heeft onderscheiden voor onze vereniging. Het was aanvankelijk de bedoeling om deze Wisselschaal uit te reiken tijdens het jaarlijkse Pluimendiner op 28 oktober jl. voor commissieleden en vrijwilligers. Maar helaas, velen waren aanwezig behalve de beoogde winnaar van deze prijs Jurgen Dorst. Zelden laat hij verstek gaan, maar dit keer wel. Hij was namelijk op vakantie. Vandaar dat de uitreiking van deze prijs werd verplaatst naar de ALV.

Sinds vele jaren is Jurgen de organisator en drijvende kracht achter de succesvolle wekelijkse clubavond op woensdag, waaraan iedereen kan meedoen zonder inschrijving of aanmelding vooraf. Begin 2009 heeft Jurgen als lid van de Interieur Commissie een belangrijk aandeel gehad in de verbeteringen van het interieur en de verbouwing van de bar. Vorig jaar heeft hij samen met zijn vrouw Els voor het eerst de clubkampioenschappen voor senioren georganiseerd. Ondanks het slechte weer, was de belangstelling groot en de sfeer erg goed mede dankzij de goede organisatie. Kortom, er was alle aanleiding om Jurgen eens flink in het zonnetje te zetten voor alles wat hij in de afgelopen jaren als actieve vrijwilliger voor de club heeft gedaan. Beste Jurgen, van harte proficiat! Wij hopen dat je je samen met Els nog vele jaren zult inzetten voor onze vereniging.


Leden gaan akkoord met contributies, begroting en plannen voor 2011


Tijdens de ALV zijn op basis van voorstellen van onze penningmeester Charles Boeree de contributies en de begroting voor het seizoen 2011 vastgesteld. Tevens heeft de voorzitter van de Stichting Mets Tennisbanen Maarten Went verslag gedaan van de werkzaamheden van de SMT. Gerard Oostrom heeft toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek naar een andere baansoort, extra baanverlichting en wintertennis. Gerard Oostrom maakt samen met Ivo Pols, Bert Schriever en Charles Boeree deel uit van een speciale commissie die op verzoek van de besturen van de SMT en de vereniging dit onderzoek uitvoert. Naar aanleiding van de ledenenquête die in september en oktober vorig jaar is gehouden heeft het bestuur verdere plannen ontwikkeld voor de komende jaren. Deze plannen staan beschreven in het document "Conclusies en voorstel bestuur n.a.v. de ledenenquête" dat u kunt terugvinden onder Mijn Club / Ledenvergadering van deze website. Gebruik hiervoor uw inlognaam en wachtwoord om bij het afgesloten gedeelte Mijn Club te komen. Tijdens de ALV is uitvoerig over deze plannen gediscussieerd en zijn door de leden enkele nuttige aanvullende suggesties naar voren gebracht. De leden hebben op hoofdlijnen hun vertrouwen uitgesproken in het beleid van het bestuur, waarmee het bestuur zich gesterkt voelt om voort te gaan op de ingeslagen weg.


Robin Haase - Comeback Kid!


De Australian Open waar hij de 3e ronde heeft behaald zit voor Robin Haase erop. Na de eerste set tegen Andy Roddick te hebben gewonnen, kreeg hij veel last van een enkelblessure. Erg jammer maar toch fantastisch gepresteerd!

Robin heeft een prijs gekregen voor zijn goede prestaties in 2010. Zoals bekend maakte hij zijn rentree na een langdurige knieblessure. De prijs is toegekend door zijn collega's op de ATP Tour die vonden dat hij de 'comeback van het jaar' maakte. Hij won vijf challengers en haalde deze maand de kwartfinales bij het ATP-toernooi van Basel. Door zijn goede prestaties maakte hij een grote sprong op de weredranglijst: hij steeg bijna vierhonderd plaatsen en bezet nu de 52ste plaats! Proficiat, Robin!


Marco van Duijne neemt afscheid


Beste leden van de Mets,
Onlangs heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen namelijk het verlaten van de Mets. Sinds 1995 als trainer aan de club verbonden geweest en vele leerlingen op mijn pad gehad. Dit jaar mijn laatste jaar uren op de vrijdag gedraaid en eind september afscheid genomen. Vanaf oktober ben ik full-time aan de slag gegaan in Spijkenisse, gekozen voor het gezin, dichterbij werken en de uitdaging om als hoofdtrainer mee te werken aan de wederopbouw van de club. Op die laatste dag en op het eindfeest van een hoop mensen afscheid kunnen nemen, maar nog lang niet van iedereen. Via deze weg wil ik dus iedereen bedanken, van jong tot oud, voor al die mooie jaren. Veel tennisplezier nog en hopelijk zien we elkaar nog een keer op de tennisbaan. Groeten, Marco van Duijne

Naschrift Bestuur: Beste Marco, wij vinden het ook erg jammer dat je er volgend jaar niet meer bij bent, maar begrijpen je overweging. Als trainer en lid van de club zullen we je missen. Je was bij onze leden zeer geliefd. Eind september hebben we op de club afscheid van je genomen. Nogmaals reuze bedankt voor alles wat je in de afgelopen 15 jaar voor de Mets hebt gedaan en wensen je alle goeds toe in de toekomst.


Ogenblik a.u.b. ...