Login Home Facebook Twitter

Ereleden en Leden van Verdienste

 

Nieuws 2017Het bestuur heeft Erik Schwarz benoemd als Lid van Verdienste. Erik de afgelopen 10 jaar heel actief en waardevol geweest, zowel als bestuurslid en als competitieleider, voor het spelen van competitie bij de Mets: een ware 'Mr. Competitie'. Op zaterdag en zondag was hij de baken van rust in de hectiek van de competitie: hij bleef vriendelijk, dacht met je mee en wist voor ieder probleem een oplossing te bedenken. Hoewel hij is gestopt als bestuurslid, zal hij op zondag én voor de eredivisie nog steeds dat rustpunt blijven. Enorm bedankt voor de inzet Erik, hulde!

 

Sommige mensen zijn zo actief en waardevol voor de vereniging, dat zij het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden.

 

De Mets kan dit doen met een benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste:

 

  • Ereleden: volgens de statuten van onze vereniging zijn dit leden "die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden". Zij worden benoemd bij besluit door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
  • Leden van Verdienste: zijn volgens de statuten zij "die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd".

 

 

Ereleden

 

Leden van Verdienste

Hans van Dalsum

Piet Angevaare

Molly van Outeren

Paul van Wezel

Ko Korteweg

Frans Nugteren

Ivo Pols

Jan Nelisse

Martin van Gils

Gonny Ninaber

Koos Houtstra

Frans Baart

Karel van Dongen

Bab Nugteren

Tony Hoolboom

Hans Vergoed

Gonny Ninaber

Hans van Dijk

Charles Boeree

Bert Schriever

Erik Schwarz

Op de foto uit januari 2008;van links naar rechts (staand): Hans Vergoed, Ivo Pols, Gonny Ninaber, Frans Nugteren, Ko Korteweg, Martin van Gils, Jan Nelisse en (zittend): Hans van Dalsum, Tony Hoolboom.

Ogenblik a.u.b. ...