Vrienden van de Mets

Tennisverenigingen zien hun ledenaantal dalen. Meer dan ooit zijn wij daarom afhankelijk van mensen of organisaties die de vereniging een warm hart toedragen. Zo kunnen wij nog aantrekkelijker blijven voor onze leden en de traditie van de vereniging en het park voortzetten.

Een van deze tradities is toptennis. De Mets Tennisbanen en toptennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en we hebben de ambitie om op hoog niveau tennis te blijven spelen, met een team op eredivisie niveau.

Via Vrienden van De Mets zoekt de vereniging enthousiaste leden die een financiële bijdrage willen leveren aan toptennis. Je helpt niet alleen de vereniging, maar wordt ook lid van een gezellige club van tennisliefhebbers.

Als Voorzitter van De Metselaars hoop ik dat ook jij Vriend van de Mets wil worden.

Wat houdt het in en wat kost het?We moeten dit nieuwe initiatief nog “handen en voeten geven”. Wat we al wel weten: 

 • Voor € 250 per jaar word je “Vriend van de Mets", een hogere bijdrage voor toptennis is ook welkom.
 • Als Vriend krijg je: 
  • indien gewenst een naamsvermelding op het park
  • indien gewenst een naamsvermelding op de Vrienden van De Mets pagina op de website van HLTC De Metselaars
  • uitnodigingen voor verschillende activiteiten op het park

Hoe word je Vriend van de Mets?Je kunt je bijdrage over maken naar rekening nummer NL77 INGB0000655712 van de HLTC de Metselaars onder vermelding van “Vriend van de Mets”.

Wil je liever bedrijfsmatig Vriend worden?Dan verzoek ik je dit per mail (maarten.went@demetselaars.nl) te laten weten, het liefst meteen met de benodigde gegevens om een factuur te kunnen sturen.

Wil je vanuit jouw bedrijf nog meer doen voor de vereniging? We bieden de volgende mogelijkheden om als bedrijf een stap extra te doen voor De Metselaars:

Pakket Inhoud Kosten
Vriend vanuit een bedrijf
 • indien gewenst een naamsvermelding op het park
 • indien gewenst een naamsvermelding op de Vrienden van De Mets pagina op de website van HLTC De Metselaars
 • uitnodigingen voor verschillende activiteiten op het park
€ 250 per jaar
Bedrijfslidmaatschap
 • 12 maanden tennissen op de Mets met één of meerdere bedrijfslidmaatschapen
€ 400 per jaar per lidmaatschap
Sponsorbord
 • afmetingen bord 200 x 70 cm
 • bordpositie nader overeen te komen
 • 1x bijdrage productiekosten ad € 100
€ 350 per 12 maanden

Met vriendelijke groet,

Maarten Went

Voorzitten HLTC De Metselaars