Corona update: trainen tijdens de lockdown

De gevolgen van de strengere maatregelen voor trainingen zijn bekend. Het goede nieuws is dat de trainingen niet geannuleerd hoeven te worden. Wel zijn wat aanpassingen nodig voor senioren, die lesgroepen in onderling overleg met hun trainer kunnen afspreken:

 • trainingen voor senior leden vanaf 18 jaar: de maximale groepsgrootte is 2 personen per baan met 1,5 meter afstand, exclusief de trainer
 • training voor jeugdleden:
  • de buitentrainingen kunnen doorgaan in de huidige vorm
  • de binnentrainingen in de Willem de Zwijgerhal worden zolang de strengere maatregelen gelden naar buiten verplaatst.

English?

Corona update: alleen singelen

Tijdens de persconferentie op maandag 14 december zijn strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor buitensporten. De gevolgen voor tennis zijn na te lezen op de site van de KNLTB.

Nog niet alle gevolgen zijn bekend, maar dit is wel duidelijk:

 • vanaf dinsdag 15 december kunnen senioren alleen singelen
 • alle reserveringen voor dubbels worden verwijderd uit het systeem
 • het online afhangsysteem is aangepast, alleen reserveringen met 2 personen zijn mogelijk

English?

Corona update: competitie, online afhangen

Op 13 oktober zijn aanvullende Corona maatregelen bekend gemaakt door het kabinet, die ook gevolgen hebben voor onze vereniging.

Voor De Metselaars houdt dit concreet in:

 • De lopende competitie is per direct beëindigd, zowel voor jeugd als senioren. Heb je inhaalwedstrijden gepland? Annuleer deze dan
 • Vrij tennissen en trainen blijft mogelijk voor jeugd en senioren, toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Trainingen voor volwassenen vanaf 18 jaar? Maximaal 4 personen in een groep, exclusief de trainer. Bij de jeugd geldt geen maximale groepsgrootte
 • Singelen en dubbelen zijn toegestaan
 • Vrij tennissen wordt beperkt tot maximaal 1x per dag, om iedereen de kans te geven te spelen - met name in de avond en in het weekend. Dit gaat in vanaf vrijdag 16 oktober. Bij misbruik zal het bestuur/ parkdirecteur een reservering verwijderen. Online reserveren blijft verplicht.
 • Evenementen worden geannuleerd, inclusief de dubbelavond
 • Brasserie Mets blijft gesloten
 • De douches en kleedkamers zijn gesloten
 • De toegang tot het clubhuis wordt beperkt. Alleen de linkeringang aan de voorkant (naast kantoor Ivo) blijft open. Alle andere ingangen blijven gesloten (ook vanaf baan B en C).

 Om het park open te kunnen houden is het belangrijk dat iedereen meehelpt en de afspraken nakomt.

Corona: tennissen voor seniorleden

Goed nieuws, vanaf woensdag 13 mei is het ook voor seniorleden mogelijk om vrij te spelen en deel te nemen aan een tennisles.

Om weer te kunnen tennissen zijn we, door de gemeente en het RIVM, verplicht regels op te stellen voor de veiligheid op het park. De gemeente zal steekproefgewijs controleren of deze regels worden nageleefd.

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze regels houden en elkaar hierop aanspreken. We kiezen voor het geven van een hoop ruimte aan onze seniorleden, we zijn allemaal volwassen. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop.

Naleven betekent dat we kunnen blijven tennissen en de regels mogelijk verder kunnen versoepelen. Niet naleven betekent mogelijk strengere regels en/ of tijdelijke sluiting van het tennispark.

Lees meer

Online afhangen

Om te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijkertijd op het park zijn, kan je alleen naar de Mets komen als je online een baan gereserveerd hebt. Dit kan via de website en via de ClubApp. Je moet hiervoor inloggen.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om vrij te kunnen spelen, vandaar dat de spelregels voor vrij spelen iets anders zijn dan normaal.

De spelregels voor deze Corona periode zijn:

Lees meer

Corona update: training during lockdown

The KNLTB has announced the consequences of the stricter measures for tennis training. The good news is that is allowed to continue training. However, some adjustments are needed for senior members, so we kindley request you to make these adjustments in collaboration with your group and your trainer:

 • training for senior members from 18 years: the maximum group size is 2 people per court with a distance of 1.5 meters, excluding the trainer
 • training for youth members:
  • outdoor lessons can continue in the current form
  • indoor training in the Willem de Zwijgerhal will be moved outside as long as the stricter measures apply and the wheather permits


Corona update: singles only

During the press conference on Monday, December 14, stricter measures were announced to stop the spread of the corona virus. These measures also have consequences for outdoor sports. The consequences for tennis can be read on the website of the KNLTB (Dutch text).

Not all consequences are known yet, but this is clear:

 • from Tuesday December 15, senior members can only play singels
 • current reservations for doubles will be removed
 • the settings in the online reservartion systems are adjusted, only reservations for 2 persons per court are allowed

Corona: playing tennis for members +19

Good news, starting Wednesday May 13 our senior member (>18 years of age) are welcome again to use the tennnis courts and to participate in a tennis lesson.

To make this possible, the municipality of The Hague and the RIVM asked us to make a plan and rules to insure the safety of our members. The munipality will conduct safety checks randomly in the coming period.

It is important that we all adhere to these rules and hold each other accountable for compliance. Our stategy is to give our members a lot of room to play tennis, we are all grown ups. This means that taking responsibility and accountability for your own actions is key.

Compliance means we can continue to play tennis and to investigate possibilities to further relax the rules. Failure to comply may result in stricter rules and/or temporary closure of the tennis park.

Lees meer
HLTC De Metselaars

Reserve your court online

To ensure that there are not too many people at the Mets at the same time, you can only come to tennis park if you have made an online reservation for a tennis court. You can reserve via the website or >>the ClubApp. You will need to log in.

We feel it is important to give everybody the opportunity to play tennis again, that is why we have changed some guidelines.

The guidelines for this Corona period are:

Lees meer