Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor

Op 23 maart is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV wordt ons nieuwe bestuur gekozen. Cock Jol en Bernd Komp hebben zich de afgelopen maanden ingespannen om kandidaten voor het nieuwe bestuur te vinden. En met goed resultaat. Ben je benieuwd wie deze kandidaat-bestuursleden (met in totaal 242 jaar Mets-ervaring!) zijn en wat ze als bestuurslid voor de Mets willen betekenen, lees dan verder.

Naam: Cock Jol   
Kandidaat voor functie: Voorzitter 
Lid van Mets: sinds midden jaren '60   
Speelsterkte: 8       

Cock: "In de jaren '60 en '70 heb ik op ons tennispark vele nationale en  internationale vedettes aan het werk gezien. Ook later heb ik ieder jaar het fameuze ATP-toernooi bezocht. De liefde voor deze vereniging en dit park is sinds die vroege jaren nooit meer weggegaan. Enkele leden hebben mij afgelopen december gevraagd of ik mij  bij een eventuele vacature voor de functie van voorzitter beschikbaar wilde stellen. "Weet wel waar je aan begint" zeiden diverse mensen in mijn omgeving. Echter, ik besloot deze uitdaging toch aan te gaan, omdat ik voelde dat deze club mensen nodig heeft, die willen helpen om te proberen deze prachtige, historierijke club weer de uitstraling te geven, die het verdient. Ik reken op ieder lid van de club, want samen zijn we sterk."

 

Naam: Bernd Komp
Kandidaat voor functie: Vicevoorzitter 
Lid van Mets: sinds 1995
Speelsterkte: 8       

Bernd: "Ik wil mij inzetten voor het bereiken van een gezellige, positieve sfeer in de club door transparante en interactieve communicatie over de stand van zaken van belangrijke onderwerpen en projecten. Ik heb 28 jaar lekker getennist bij de Mets zonder een extra bijdrage te leveren als vrijwilliger. Plotseling leek daar een einde aan te komen en het werd voor mij duidelijk, dat ik nu moest actief worden. De voorzitterschap is met name in deze ombouwfase met hoge werkdruk verbonden. Daarom zie ik mijn rol in de proactieve ondersteuning van de voorzitter."

 

Naam: Gerben Schuhmacher 
Kandidaat voor functie: Secretaris
Lid van Mets: sinds 2000
Speelsterkte: 7

Gerben: "Ik stel voorop dat ik De Mets een warm hart toedraag. Ik vind het een prachtige vereniging met een heel mooie traditie. Een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. De Mets heeft die nu nodig. Daar doe ik aan mee. De secretaris in een vereniging moet best veel doen. Bij de secretaris komen bijv. de meer officiële verplichtingen van een vereniging binnen. Een vereniging vindt allerlei juridische soesa op zijn weg. In mijn werkzame leven ben ik dit gewend (ik ben jurist). Als bestuurslid wil ik bijdragen aan het team, de sfeer en het clubgevoel. Als secretaris wil ik De Mets helpen om alle formele dingen van de vereniging soepel te laten verlopen."

 

Naam: Leon van der Krogt
Kandidaat voor functie: Penningmeester
Lid van Mets: sinds 2002
Speelsterkte: 7

Leon: "Ik werk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en weet daarom een en ander van het beheren van geld, daarom stel ik mij kandidaat als Penningmeester voor het Bestuur. Ik wil graag verbinden en bouwen aan een gezonde tennisclub, ik ben dan ook graag zichtbaar en aanwezig op de Mets voor de leden."

 

Naam: Mireille Everaarts
Kandidaat voor functie: Algemeen Bestuurslid
Lid van Mets: sinds 1982 
Speelsterkte: 8

Mireille: "Naast dat ik mij kandidaat stel als Algemeen Bestuurslid, wil ik de penningmeester en de ledenadministratie ondersteunen. Daarnaast ga ik met twee andere dames de groenvoorziening op de Mets in orde maken. Ik zou het leuk en fijn vinden om weer de ouderwetse gezelligheid op de Mets terug te zien en daar wil ik mij graag voor inzetten als vrijwilliger."

 

Naam: Siepie van der Meer
Kandidaat voor functie: Jeugdzaken
Lid van Mets: sinds 2001
Speelsterkte: 8

Siepie: "Ik wil graag meewerken aan een jeugdprogramma waar tennisplezier en sportiviteit vooropstaan, waar tennisles wordt gegeven maar ook andere tennis gerelateerde activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast moet hogere ambitie in tennis bij de jeugd adequaat ondersteund kunnen worden. De jeugd van nu is tenslotte de toekomst voor de club. Wel zal er steeds gelet worden op een goede balans tussen de belangen van de jeugd en die van de volwassen spelers op de Mets."

 

Naam: Carolyn van Schaik
Kandidaat voor functie: Algemeen Bestuurslid
Lid van Mets: sinds 1973 (met pauzes)
Speelsterkte: 7/8

Carolyn: "Het ging mij aan het hart dat de Mets zonder bestuur dreigde te komen en heb mij daarom aangemeld. Ik voel mij altijd erg betrokken bij de verenigingen waarvan ik lid van ben of was, de scholen waarop mijn kinderen hebben gezeten en werkgevers etc. en vind het niet meer dan logisch dat je dan ook een steentje bijdraagt. Ik ben goed in organiseren en enthousiasmeren wat ik dan ook graag wil inzetten. Het is de bedoeling dat ik veel zal samenwerken met de secretaris. Gerben ken ik al heel lang en heb op meerdere vlakken met hem samengewerkt en ik weet dat wij elkaars creativiteit goed kunnen stimuleren. Ik hoop dus dat ik op die manier een positieve bijdrage kan leveren aan onze mooie vereniging."

Nieuws Overzicht