(Online) Algemene vergadering 2021

Zoals eerder aangekondigd, de Algemene vergadering (ALV) zal dit jaar online plaatsvinden.

De formele uitnodiging is per email naar alle stemgerechtigde leden verzonden. Daarin vind je de agenda, uitleg over hoe we de online ALV organiseren en de bijbehorende bijlagen.

Onze online ALV heeft 3 delen:

  1. Vragen over de agendapunten kan je vooraf per email stellen.  Alle ingekomen vragen worden gebundeld en beantwoord door het bestuur. Voor het sluiten van de stemming krijgen alle leden de verzamelde vragen en bijbehorende antwoorden toegestuurd.
  2. Stemmen gebeurt vooraf via de ClubApp, in het menu vind je een nieuwe onderdeel: ALV stemming.
  3. Een online ALV is gepland op 25 februari 2021 om 20.00 uur, maar deze is puur een formaliteit: alleen de besluiten op basis van de stemming worden voorgelezen en genotuleerd. De agendapunten worden niet nader besproken.

De uitnodiging en de bijlage zijn ook te downloaden via de website. Let op, de pagina is alleen toegankelijk nadat je hebt ingelogd.

Nieuws Overzicht