AED en verbanddoos op andere plek

Goede en onbelemmerde toegang tot de AED en de verbanddoos is belangrijk.

Deze zijn van de bar verplaatst naar het halletje bij de linkeringang (naast de kamer van Ivo) van het clubhuis, opdat iedereen hierbij kan als het clubhuis open is.

Nieuws Overzicht