Welke lidmaatschappen zijn er?

Bij De Metselaars hebben we verschillende type lidmaatschappen.

Bekijk de tabel om te ontdekken wat deze lidmaatschappen inhouden.

-----------------------------------------

HLTC De Metselaars offers various types of membership:

 

Categorie    Toelichting    Explanation
Senior    Een lid dat op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder is A member who is 18 years or older on January 1 of the relevant membership year
Student Een lid dat dagonderwijs volgt aan een erkend onderwijsinstituut en dit aan kan tonen A member who attends daytime education at a recognized educational institute and is able to prove this
Junior Een lid dat op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar tussen de 11 en 17 jaar oud is A member who is between 11 and 17 years old on January 1 of the relevant membership year
MetsKid    Een lid dat op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar tussen de 6 en 10 jaar oud is A member who is between 6 and 10 years old on January 1 of the relevant membership year
Social member    Een lid zonder speelrecht    A member without a right to play on the tennis courts or compete in competition or tournaments


Klik hier voor de contributie per categorie

Click here for the memberhip fees

Contributie Overzicht