Gezinslidmaatschap

Een sportieve familie? Word je als gezin lid, dan geldt een gezinskorting:

1e kind > 10 jaar: € 20

2e kind > 10 jaar: € 40

Deze gezinskorting geldt alleen als de ouders een volledig jaarlidmaatschap hebben en de kinderen een junior jaarlidmaatschap. In het geval van één-oudergezinnen betalen zowel de ouder, als het eerste kind > 10 jaar de volledige contributie.

English?

If you join De Metselaars with the entire family, a reduced fee may apply:

1st child > 10 years: € 20

2nd child > 10 years: € 40

This family discount only applies if the parents have a full year membership and the children have a junior year membership. In the case of single-parent families, both the parent and the first child > 10 years pay the full membership fee.Contributie Overzicht