Investeren in kwaliteitsverbeteringen op het park De Mets

Hierbij nodigen wij geïnteresseerde leden van de Vereniging De Metselaars uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 18 september over toekomstige investeringen in verbeteringen op het tennispark. Inloop met koffie om 19:45 uur. Start van de presentatie om 20:00 uur, bij de Mets.

Inhoud van de informatiebijeenkomst

We presenteren de plannen voor kwaliteitsverbeteringen op het park van de Mets. Deze zijn in bijgaande startnotitie beschreven door de besturen van de Vereniging De Metselaars en de Stichting Mets Tennisbanen. In de notitie is eerst een korte probleemanalyse opgenomen. Daarin geven wij redenen voor investeren in kwaliteit. Deze redenen passen in onze visie op de Mets en op de toekomst van de het park en de club. Daarna worden de voorstellen zelf en de mogelijke financiering daarvan uitgelegd.

 Vervolg proces

De startnotitie bevat nog geen uitgewerkte voorstellen voor maatregelen. Maar het zijn wel concrete ideeën waar al serieus over is nagedacht en adviezen over zijn gevraagd. Er is gekeken naar financiële haarbaarheid en er is nagedacht over de impact van deze ideeën op het park en op de omgeving.

Het proces om te komen tot de juiste keuzes en uitwerkingen daarvan ligt nog voor ons. Wij zullen zoeken naar draagvlak voor te nemen besluiten. Er zal ook nog technisch onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen. Ook zal nog veel overleg worden gevoerd voordat subsidie en vergunningen kunnen worden aangevraagd.

De informatiebijeenkomst op maandag 18 september is geen ALV. De bijeenkomst is informeel en bedoeld om vragen te stellen en suggesties te delen. Er kunnen geen besluiten worden genomen. Op woensdag 20 september zijn de buren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar we dezelfde informatie zullen tonen.

Wij hopen op een goede opkomst aanstaande maandag en een levendige gedachtenwisseling.

De presentatie en het verslag van de bijeenkomst zijn na afloop ook op te vragen door een email te sturen aan secretaris@demetselaars.nl.

Downloads:

Nieuws Overzicht